sample1

Mapfre Kasko Jet

 

KaskoJet Nedir?

Canınız gibi sevdiğiniz otomobilinizi aşağıda belirtilen risklere karşı genişletilmiş kasko teminatları ile sigorta güvencesi altına alan, hasar onarımlarını özenle seçilmiş KaskoJet Servislerinde gidermeyi taahhüt eden, size aracınızın onarımı süresi boyunca yedek araç hizmeti sunan, verdiği onarım hizmetinin ömür boyu arkasında olan, standart Kasko ürününe göre daha uygun primli kasko çözümü olan KaskoJet Sigortası ile tanışmaya hazır mısınız?

KaskoJet Sigorta Poliçesi, otomobilinizi aşağıdaki risklere karşı koruma altına alır…

checkMotorlu- motorsuz taşıtlarla çarpışması sonucu oluşacak zararlar,

checkBir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar sonucu oluşacak zararlar,

checkÜçüncü kişiler veya fiil ehliyeti olmayan kişiler tarafından verilebilecek çarpma dışındaki zararlar

checkYanma sonucu oluşacak zararlar,

checkOtomobilinizin veya parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucu uğrayacağı zararlar,

checkGrev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkileri azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,

checkKasko Genel Şartlarının A.5 maddesinin 9 uncu bendinde belirtilen zararlar hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar

checkDeprem, toprak kayması, fırtına, dolu, yıldırım veya yanardağ püskürmesi nedeni ile meydana gelen zararlar,(Seçimli teminat)

checkSel ve su baskını ile meydana gelen zararlar,

checkAraçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar,

checkYetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar,

checkAraç anahtarının poliçede “Anahtar Çalınması” başlığı altında belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar,(Seçimli teminat)

checkPoliçede “Anahtar Kaybı Giderleri ” başlığı altında belirtilen haller sonucunda kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar,(Seçimli teminat)

checkKemirgen hayvanların vereceği zararlar,

KaskoJet Sigorta Poliçesi, Otomobilinizi yukarıdaki risklere karşı güvence altına alırken talep etmeniz halinde bir kaza halinde sizi ve sorumluluklarınızı aşağıdaki risklere karşı da güvence altına alır…

checkKaza halinde Üçüncü kişilere verebileceğiniz maddi ve bedeni zararlar nedeniyle Sizlere yöneltilebilecek sorumlulukların Zorunlu Trafik Sigortası teminat limitleri üzerinde kalan kısmı için,

checkAracınızda seyahat eden Siz veya başkaca sürücü ve yolcuları kazaen yaşam kaybı veya sürekli sakatlık ile tedavi giderlerinizi,v

checkAracın sahibi veya sürücüsü olmanızdan kaynaklanabilecek kazalar sonrası oluşabilecek aracınıza bağlı anlaşmazlıklarda hukuki sorumluluğunuzu,

Poliçe üzerinde gösterilen teminat limiti ve özel şartlar dâhilinde güvence altına alır.

*Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, KaskoJet Poliçesinin üzerinde yer alan bilgiler ile farklılık arz etmesi halinde Poliçe hükümleri geçerli olacaktır.